Declareren meerkosten Corona

Jeugd
Wmo
16 december 2021

Om te voorkomen dat aanbieders de financiële gevolgen van de corona crisis niet meer kunnen dragen, zijn in 2020 landelijk afspraken gemaakt. Deze afspraken, om eventuele meerkosten corona te vergoeden, zijn in iets aangepaste vorm verlengd voor 2021.

We hebben op 14 juni 2021 aan alle gecontracteerde aanbieders een mail gestuurd over de manier waarop ze de meerkosten in 2021 bij ons kunnen declareren. Om administratieve lasten beperkt te houden, vragen wij aanbieders het declaratieformulier in Excel van het i-Sociaal Domein te gebruiken. U kunt als aanbieder eventuele kosten die u maakt in 2021 in één keer declareren, tot 18 januari 2022.

Heeft u nog vragen? Mail gerust naar RIOZ@s-hertogenbosch.nl.

Uitlijning tekst
Links