Inkoop

Inkoop

Inkoop specialistische jeugdhulp

In de inkoop van specialistische jeugdhulp onderscheiden wij ‘zware jeugdhulp’ en ‘lichte jeugdhulp’.

- In dit overzicht leest u welke producten onder zwaar en licht vallen. 

- In het productenboek vindt u een uitgebreide omschrijving per product.

Inkoop zware jeugdhulp

In 2021 hebben wij de contractering voor zware jeugdhulp van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024 afgerond. Er is daarom geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor het leveren van zware jeugdhulp in 2022 en 2023.

Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel 2 maal eenzijdig door de centrumgemeente worden verlengd met periodes van telkens 2 jaar (dus tot uiterlijk 31 december 2027).

Inkoop lichte jeugdhulp

De Open House procedure lichte jeugdhulp is (sinds 29 oktober 2020) meerdere malen opengesteld. Op 8 maart 2022 is het aanmelddocument voor de derde openstelling van de Open House procedure gepubliceerd op TenderNed. Partijen hebben tot 25 april 2022 de gelegenheid gehad zich aan te melden. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. Wij kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links
Inkoop Wmo

In de inkoop van Wmo onderscheiden wij ‘Wmo Beschermd Wonen’ en ‘Wmo Specialistische hulp’.

In het productenboek Beschermd Wonen en het productenboek Wmo Specialistische hulp leest u welke producten hier onder vallen.

Wmo Beschermd Wonen

Op 6 april 2021 zijn de inkoopdocumenten Wmo Beschermd Wonen voor 2022 e.v. gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. 

De regiogemeenten willen marktpartijen graag een nieuwe mogelijkheid bieden zich aan te melden voor het leveren van Wmo Beschermd Wonen in de regio Meierij en Bommelerwaard. Daarom is de inkoop opnieuw opengesteld op 19 september 2023. Wmo aanbieders kunnen zich aanmelden voor deze openstelling via TenderNed. Meer informatie over de procedure en planning vindt u hier.  

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Wmo Specialistische hulp

Op 11 maart 2021 zijn de inkoopdocumenten Wmo Specialistische hulp voor 2022 e.v. gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. 

De regiogemeenten willen marktpartijen graag een nieuwe mogelijkheid bieden zich aan te melden voor het leveren van Wmo Specialistische hulp in de regio Meierij. Daarom is de inkoop opnieuw opengesteld op 19 september 2023. Wmo aanbieders kunnen zich aanmelden voor deze openstelling via TenderNed. Meer informatie over de procedure en planning vindt u hier

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links