Welkom

Welkom

Deze website voorziet verwijzers en zorgaanbieders in de regio Noordoost-Brabant (specialistische Jeugdhulp) en regio Meierij en Bommelerwaard (specialistische hulp Wmo) van alle inkoop- en contractinformatie.

Uitlijning tekst
Links
Nieuws

Dyslexie behandeling

 
Jeugd
8 maart 2022
In het productenboek specialistische jeugdhulp 2022 is voor dyslexie behandeling een maximumaantal van 45 uren (2700 minuten) opgenomen. Enkele aanbie, left