26 oktober 2023
Tarieven
Wmo
Jeugd
Gecontracteerde aanbieders hebben eind 2023 een bericht ontvangen over de tarieven 2024. Bij de berekening van de tarieven hebben we een indexering to, left
28 september 2023
contact opnemen
Wmo
Gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toezicht bij calamiteiten. Wmo aanbieders zij, left
19 december 2022
Reminder
Wmo
Gecontracteerde Wmo aanbieders zijn verplicht om samen met de cliënt een ondersteuningsplan op te stellen. De aanbieder stuurt het ondersteuningsplan , left
19 september 2022
beschermd wonen
Wmo Beschermd Wonen
Vanaf 1 oktober 2022 moeten centrumgemeenten cliëntgegevens Beschermd Wonen Intramuraal aanleveren via het GGK-berichtenverkeer (iEB 2.0). Het gaat hi, left
21 maart 2022
zorgmarkt Wmo
Wmo
Wmo Beschermd Wonen
Op 17 maart 2022 organiseerde RIOZ een zorgmarkt voor aanbieders Wmo/BW en gemeentelijke toegangsmedewerkers, vanuit de regio Meierij en Bommelerwaard, left
22 februari 2022
Beschermd Wonen
Wmo Beschermd Wonen
In de Meierij en Bommelerwaard zijn verschillende regionale overleggen op het gebied van Beschermd Wonen. Veldtafel BW Dit is een casusoverleg m, left
16 december 2021
corona
Jeugd
Wmo
Om te voorkomen dat aanbieders de financiële gevolgen van de corona crisis niet meer kunnen dragen, zijn in 2020 landelijk afspraken gemaakt. Deze afs, left
19 januari 2021
samenwerken
Wmo
De regio’s Meierij en Bommelerwaard voeren een actief Social Return beleid ten behoeve van onze werkzoekende inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt., left