Calamiteiten melden

Wmo
28 september 2023

Gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toezicht bij calamiteiten. Wmo aanbieders zijn verplicht om proactief melding te maken van (mogelijke) calamiteiten.

Wat is een calamiteit?

Met calamiteiten wordt bedoeld: ‘niet beoogde of onverwachte gebeurtenissen, die betrekking hebben op de kwaliteit van een Wmo-voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor, of de dood van een cliënt hebben geleid’. Het gaat dan bijvoorbeeld om fysiek, psychisch of seksueel geweld, of (een poging tot) suïcide.

Toezichthouder calamiteiten

In de Regio Meierij en Bommelerwaard is de GGD Hart voor Brabant aangesteld als toezichthouder calamiteiten. GGD Hart voor Brabant constateert dat er in de regio (te) weinig meldingen worden gedaan.

Bent u er niet zeker van of een gebeurtenis gemeld moet worden bij de toezichthouder? Neem dan altijd contact op met de toezichthouder. Dit kan via telefoonnummer 088 368 6888 of via toezichtwmo@ggdhvb.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie – waaronder een factsheet – kunt u hier vinden op de website van de GGD.

Uitlijning tekst
Links