Inkoop

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de regionale inkoop van Jeugdhulp en Wmo.

Inkoop specialistische jeugdhulp

Bij de inkoop van specialistische jeugdhulp onderscheiden we ‘zware jeugdhulp’ en ‘lichte jeugdhulp’.

  • In dit overzicht lees je welke producten bij zware of lichte jeugdhulp horen. 
  • In het productenboek vind je een uitgebreide omschrijving per product.

Inkoop zware jeugdhulp

In 2021 hebben we de contractering voor zware jeugdhulp van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024 afgerond. De centrumgemeente heeft de overeenkomsten al één keer eenzijdig verlengd voor twee jaar (tot 1 januari 2026). Het is niet mogelijk om een overeenkomst met ons af te sluiten voor het leveren van zware jeugdhulp in 2024 en 2025. Na het verstrijken van de looptijd kan de centrumgemeente de huidige overeenkomsten nog één keer eenzijdig verlengen, met een periode van twee jaar (tot uiterlijk 31 december 2027). 

Inkoop lichte jeugdhulp

Sinds 29 oktober 2020 is de Open House procedure lichte jeugdhulp vier keer opengesteld. Op 4 maart 2024 is is het aanmelddocument voor de vierde openstelling van de Open House procedure gepubliceerd op TenderNed. Partijen konden zich tot 19 april 2024 aanmelden. Wij kunnen de procedure opnieuw openstellen als wij daar aanleiding voor zien. Wanneer dit het geval is wordt dat via deze website en via TenderNed gecommuniceerd. De inkoopdocumenten kun je raadplegen via deze link. Voor meer informatie over TenderNed kun je terecht op deze webpagina.

Links
Inkoop Wmo

Bij de inkoop van Wmo onderscheiden we ‘Wmo Beschermd Wonen’ en ‘Wmo Specialistische hulp’.

Wmo Beschermd Wonen

Sinds april 2021 is de Open House procedure Wmo Beschermd Wonen twee keer opengesteld. Op 19 september 2023 is het aanmelddocument voor de tweede openstelling van de Open House procedure gepubliceerd op TenderNed. Partijen konden zich tot 3 november 2023 aanmelden. Wij kunnen de procedure opnieuw openstellen als wij daar aanleiding voor zien. Wanneer dit het geval is wordt dat via deze website en via TenderNed gecommuniceerd. De inkoopdocumenten kun je raadplegen via deze link. Voor meer informatie over TenderNed kun je terecht op deze webpagina.

Wmo Specialistische hulp

Sinds maart 2021 is de Open House procedure Wmo Specialistische hulp twee keer opengesteld. Op 19 september 2023 is het aanmelddocument voor de tweede openstelling van de Open House procedure gepubliceerd op TenderNed. Partijen konden zich tot 3 november 2023 aanmelden. Wij kunnen de procedure opnieuw openstellen als wij daar aanleiding voor zien. Wanneer dit het geval is wordt dat via deze website en via TenderNed gecommuniceerd. De inkoopdocumenten kun je raadplegen via deze link. Voor meer informatie over TenderNed kun je terecht op deze webpagina.

Links