Inkoop

Inkoop

Specialistische Jeugdhulp in 2021

In 2020 hebben wij de contractering voor het leveren van specialistische Jeugdhulp in het jaar 2021 afgerond. Er is daarom geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor het leveren van specialistische Jeugdhulp in 2021.

Uitzondering daarop zijn maatwerk producten die worden geleverd aan jeugdigen. Maatwerk kan alleen worden ingezet middels de maatwerkprocedure.

Links
Wmo Hulp in Natura en Beschermd Wonen in 2021

In 2020 hebben wij de contractering voor Wmo Hulp in Natura en voor Wmo Beschermd Wonen in het jaar 2021 afgerond.

Er is daarom geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor het leveren van Wmo Hulp in Natura en voor Wmo Beschermd Wonen in 2021.

 

Links
Specialistische Jeugdhulp vanaf 2022

Voor inkoop van specialistische Jeugdhulp vanaf 1 januari 2022 lopen op dit moment twee aanbestedingsprocedures: voor lichte en zware hulp.

Alle informatie en communicatie over de lopende aanbestedingen kunt u vinden op TenderNed. Voor de aanbestedingsprocedure zware jeugdhulp geldt dat aanmelden niet meer mogelijk is. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is verstreken op 22 december 2020.

De open house procedure lichte jeugdhulp is (vanaf 29 oktober 2020) tweemaal opengesteld. De deadline voor de tweede openstelling van deze procedure is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een overeenkomst af te sluiten met ingangsdatum 01-01-2022. We kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links
Wmo Hulp in Natura en Beschermd Wonen vanaf 2022

Wmo Hulp in Natura

Op 11 maart 2021 zijn de inkoopdocumenten specialistische Wmo (huidige Hulp in Natura) voor 2022 gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. We kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link.

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Wmo Beschermd Wonen

Op 6 april 2021 zijn de inkoopdocumenten Wmo Beschermd Wonen voor 2022 gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. We kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links