Inkoop

Inkoop

Specialistische Jeugdhulp vanaf 2022

In de inkoop van specialistische jeugdhulp onderscheiden wij ‘zware jeugdhulp’ en ‘lichte jeugdhulp’.

Inkoop zware jeugdhulp

In 2021 hebben wij de contractering voor zware jeugdhulp van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024 afgerond. Er is daarom geen mogelijkheid meer om een overeenkomst met ons af te sluiten voor het leveren van zware jeugdhulp in 2022 en 2023.

Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel 2 maal eenzijdig door de centrumgemeente worden verlengd met periodes van telkens 2 jaar (dus tot uiterlijk 31 december 2027).

Inkoop lichte jeugdhulp

De Open House procedure lichte jeugdhulp is (sinds 29 oktober 2020) meerdere malen opengesteld. Op 8 maart 2022 is het aanmelddocument voor de derde openstelling van de Open House procedure gepubliceerd op TenderNed. Partijen hebben tot 25 april 2022 de gelegenheid gehad zich aan te melden. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. Voor contractjaar 2022 zal geen openstellingsronde meer plaatsvinden. Voor toekomstige contractjaren kunnen we de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links
Wmo Hulp in Natura en Beschermd Wonen vanaf 2022

Wmo Hulp in Natura

Op 11 maart 2021 zijn de inkoopdocumenten specialistische Wmo (huidige Hulp in Natura) voor 2022 gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. We kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link.

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Wmo Beschermd Wonen

Op 6 april 2021 zijn de inkoopdocumenten Wmo Beschermd Wonen voor 2022 gepubliceerd op TenderNed. De deadline voor het aanmelden voor deze procedure is inmiddels verstreken. We kunnen de procedure opnieuw openstellen indien wij daar aanleiding toe zien. Wanneer dit het geval is zal dat via deze website en via TenderNed worden gecommuniceerd. De inkoopdocumenten blijven raadpleegbaar via deze link

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Links