Op deze pagina laat de Regionale Inkooporganisatie zien op welke manier zij omgaat met persoonsgegevens en privacy. De gegevens die wij van u nodig hebben bestaan vaak uit persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen. Denk aan uw naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens over uw inkomen of gezondheid zijn in sommige situaties belangrijk. Ook delen wij uw gegevens niet zomaar met andere organisaties.

Wij moeten met veel aandacht, veilig, goed en voorzichtig om gaan met het verzamelen, bewaren van en zorgen voor persoonsgegevens van burgers. Daarom vinden wij het belangrijk om open te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U vindt op deze pagina verschillende links waar u meer informatie kunt vinden. Daarnaast vindt u op deze pagina een samenvatting van het Algemeen Privacyreglement van de gemeente ’s-Hertogenbosch welke ook van toepassing is op deze website. Het Algemeen Privacyreglement beschrijft hoe RIOZ uw persoonsgegevens gebruikt en hoe u gebruik kunt maken van uw privacy rechten.

Meer informatie over het gebruiken van uw persoonsgegevens:

  1. Algemeen Privacybeleid: Het beleid geeft aan waar RIOZ zich aan zal houden. Het geeft een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat wij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven.
  2. Algemeen Privacyreglement: Het reglement geeft verdere invulling van het beleid. Hier kunt u meer specifiek vinden hoe RIOZ omgaat met uw persoonsgegevens.
  3. Reglement Functionaris voor de Gegevensbescherming: RIOZ hanteert de verplichting van de gemeente 's-Hertogenbosch om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te hebben. Dit reglement geeft de kaders voor de wijze waarop de FG van de gemeente ’s-Hertogenbosch de taken en bevoegdheden onafhankelijk en zonder enige belemmering kan uitoefenen.
  4. Online Privacyverklaring: Op de website van RIOZ vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens van uzelf te geven. Hoe RIOZ hiermee om gaat kunt u vinden in het Online privacyverklaring.
  5. Informatie over uw rechten: Gebruikt RIOZ uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten. Wat deze rechten zijn en hoe u er gebruik van maakt vindt u op deze pagina.

Samenvatting Algemene Privacyreglement

Hieronder leest u een samenvatting van ons privacyreglement. Het complete privacyreglement is te lezen via deze link.

RIOZ gebruikt uw persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken goed uit te voeren. Wanneer u contact zoekt met ons, dan hebben wij gegevens van u nodig om u te helpen. Uw gegevens worden gebruikt voor een specifiek doel. Als uw gegevens ook voor andere doelen nodig zijn, dan krijgt u daar informatie over.

Wettelijk grondslag

RIOZ heeft altijd een grondslag nodig om uw gegevens te gebruiken. RIOZ maakt het meeste gebruik van twee grondslagen. Namelijk een verplichting volgens de wet of een taak van algemeen belang of openbaar gezag. In wet- en regelgeving staan taken die wij uit moeten of mogen voeren. Deze taken vallen bijna altijd onder de twee grondslagen. Soms is uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u toestemming geeft, dan mag u deze toestemming terugnemen wanneer u wilt.

Uw rechten

Gebruiken wij uw persoonsgegevens dan heeft u verschillende rechten. Meer informatie over deze rechten en hoe u hier gebruik van maakt kunt u vinden op de pagina Rechten van betrokkene.

Beveiliging

RIOZ is verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ook moeten wij zorgen dat misbruik, verlies, onnodige toegang van uw persoonsgegevens voorkomen wordt. Zo krijgen alleen medewerkers die dit nodig hebben voor hun werk toegang tot deze gegevens. Alle medewerkers van RIOZ hebben een plicht tot geheimhouding. Er zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. Op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten kunt u meer informatie vinden.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming voor vragen en opmerkingen over privacy via het onderstaande postadres:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Uitlijning tekst
Links