Aanleveren ondersteuningsplan

Aanleveren ondersteuningsplan

Wmo
19 december 2022

Gecontracteerde Wmo aanbieders zijn verplicht om samen met de cliënt een ondersteuningsplan op te stellen. De aanbieder stuurt het ondersteuningsplan naar de gemeente die de opdracht heeft verstrekt. Het ondersteuningsplan is van groot belang voor de cliënt. Hierin staan namelijk de concrete afspraken met de cliënt. Een voorbeeld ondersteuningsplan vindt u hier. In het werkafsprakenboek leest u per gemeente op welk e-mailadres het ondersteuningsplan kan worden aangeleverd.

Uitlijning tekst
Links