Subsidieregeling voor opleiding tot ervaringsdeskundige

Subsidieregeling voor opleiding tot ervaringsdeskundige

Wmo
Wmo Beschermd Wonen
23 juni 2022

Heeft u persoonlijk ervaring met psychiatrie, verslaving of dakloosheid, die u graag wilt inzetten om anderen te helpen? De gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard willen inwoners graag de kans geven om anderen te helpen vanuit hun eigen ervaring. Daarom stellen zij een subsidie beschikbaar.

Opleiding ervaringsdeskundigheid

Cliënten die inwoner zijn van de gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard kunnen gebruik maken van een regionale subsidieregeling als zij een training of opleiding tot ervaringsdeskundige willen volgen. Het gaat om ervaringsdeskundigheid op het gebied van ggz, verslaving of dakloosheid. De vergoeding bedraagt 75% van de opleidingskosten (maximaal € 5.000,-). Trainingen worden verzorgd door ‘Door & Voor’ en ‘Alianco/Markieza’ en opleidingen door bijvoorbeeld ROC Summa of Fontys Hogeschool.

Activiteiten voor herstel en participatie

Inwoners kunnen ook gebruik maken van deze subsidieregeling als zij activiteiten willen organiseren die ten goede komen aan herstel en participatie van kwetsbare inwoners met problematiek op het terrein van psychiatrie, verslaving of dakloosheid.

Aanvraag indienen?

Een aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, die subsidieaanvragen voor inwoners en organisaties uit de hele regio Meierij en Bommelerwaard in behandeling neemt.

Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u hier:

Uitlijning tekst
Links