Nieuw product jeugdhulp: KINGS

Jeugd
18 april 2023

In onze regio is een nieuw jeugdhulpproduct beschikbaar: KINGS, Kind in Gezond Systeem. KINGS is een klinische gezinsopname waar kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun gezin (gezamenlijk en individueel) behandeling krijgen. Vaak spelen meervoudige en complexe problemen een rol in het dagelijks leven van deze gezinnen en zijn zij slachtoffer geweest van ingrijpende gebeurtenissen. De behandeling is gericht op traumaverwerking van het kind en de ouders, en het vergroten van de sensitiviteit en opvoedvaardigheden van de ouders. De kracht van de interventie is dat jeugdigen niet uit het systeem gehaald worden, maar dat het gezinssysteem juist gezamenlijk behandeld wordt.

Komend jaar wordt onderzocht of KINGS een interventie is waar behoefte aan is in onze regio en of KINGS het gewenste effect oplevert. Deze onderzoeken worden gefinancierd vanuit het project Transformatieopgaven. KINGS wordt aangeboden door Koraal. Meer informatie over het product KINGS vindt u in deze flyer. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het cliƫntenbureau van Koraal op 0411 - 65 24 44 of clientenbureaunob@koraal.nl.

Uitlijning tekst
Links