Ik ben verwijzer

Wilt u als professional een jeugdige doorverwijzen naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in de regio Noordoost-Brabant?

Op deze pagina leest u stap-voor-stap hoe we in deze regio de verwijzing naar gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben georganiseerd. Ook vindt u hier een overzicht van alle gecontracteerde aanbieders en voor welke hulpvormen zij gecontracteerd zijn.

De contactgegevens van de toegangsteams per gemeente vindt u hier

Links