Dyslexie behandeling

Dyslexie behandeling

Jeugd
8 maart 2022

In het productenboek specialistische jeugdhulp 2022 is voor dyslexie behandeling een maximumaantal van 45 uren (2700 minuten) opgenomen. Enkele aanbieders hebben gevraagd of dit aantal minuten verhoogd kan worden. Regio Noordoost-Brabant heeft na afstemming met diverse stakeholders besloten om vast te houden aan het maximum van 2700 minuten. De regio wil in de basis niet verruimen in het aantal minuten, maar de verruiming mogelijk maken daar waar het onderbouwd nodig is.

Mocht een jeugdige meer behandeltijd nodig hebben dan kan bij het dyslexieteam met onderbouwing een verlenging van de dyslexie behandeling worden aangevraagd tot maximaal 3600 minuten. Om het administratieve proces voor u te vergemakkelijken stemt de regio nog met het dyslexieteam af over een aanvraagformulier voor verlenging van de dyslexiezorg. Als het dyslexieteam besluit dat extra behandelingen nodig zijn, versturen zij de aanvraag voor een beschikking naar de gemeente.

Meer informatie over het aanvraagformulier vindt u binnenkort op onze website.

Uitlijning tekst
Links