Regionale overleggen Beschermd Wonen

Regionale overleggen Beschermd Wonen

Wmo Beschermd Wonen
22 februari 2022

In de Meierij en Bommelerwaard zijn verschillende regionale overleggen op het gebied van Beschermd Wonen.

Veldtafel BW

Dit is een casusoverleg met gecontracteerde aanbieders BW. Vaak is ook de beleidsmedewerker van de centrumgemeente of de accountmanager van RIOZ aanwezig. Doel is om gezamenlijk tot een sluitend(er) plaatsingsbeleid te komen. Het vinden van oplossingen voor schijnbaar onoplosbare casuïstiek staat hierbij centraal. Ook het effectiever benutten van bestaande capaciteit aan BW plekken is een doel.

Ontwikkeltafel BW

Dit is een beleidsoverleg tussen alle gecontracteerde aanbieders BW, gemeenten (beleid, toegang, inkoop) en andere belanghebbenden, zoals ervaringsdeskundigen. Doel van dit overleg is om beter samen te werken en daarmee transformatie van ‘Beschermd Wonen’ naar ‘Thuis in de Wijk’ te bevorderen.

Regionaal Huisvestingsnetwerk BW MO en Taskforce wonen

In deze overleggen werken o.a. gemeenten, corporaties en enkele zorgaanbieders samen. Het doel van deze woon-overleggen is regionale afstemming, kennisdeling en ontwikkeling op het snijvlak van volkshuisvesting en beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Deze overlegvormen worden opnieuw gepositioneerd in 2022 in samenhang met de Ontwikkeltafel en de Veldtafel.

 

Meer informatie?

Wil u meer lezen over doel en opzet van deze overleggen? Of wilt u weten hoe u kunt deelnemen? Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.

Uitlijning tekst
Links