Continuering Social Return 2021

Continuering Social Return 2021

Wmo
19 januari 2021

De regio’s Meierij en Bommelerwaard voeren een actief Social Return beleid ten behoeve van onze werkzoekende inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat de overeenkomst “Levering Specialistische hulp WMO 2017 ev” met een jaar wordt verlengd, loopt ook de Social Return verplichting door in 2021.

Er wordt nog niet afgerekend over de jaren 2017 t/m 2020. Zorgaanbieders worden door ons tijdig geïnformeerd als wij tot afrekening over gaan. Dit zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 zijn. Ook voor 2021 blijft de contractueel vastgestelde SR-verplichting voor aanbieders overeind.

Wij vragen de zorgaanbieders deze inspanningen tijdig inzichtelijk te maken via Wizzr. Op deze wijze wordt de invulling van de verplichting gemonitord, wat tevens de basis vormt voor de eindafrekening.
De Social Return coördinatoren van de werkbedrijven (Weener XL, WSD en IBN) kunnen meedenken als het gaat om de mogelijkheden om aan de verplichtingen te voldoen. Voor meer vragen kan er contact opgenomen worden met de coördinatoren.

Uitlijning tekst
Links