Toegang Dyslexie verloopt altijd via Dyslexieteam

Toegang Dyslexie verloopt altijd via Dyslexieteam

Jeugd
9 maart 2021

Handreiking ‘Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie tijdens COVID-19’ is niet van toepassing

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NDK) heeft de handreiking ‘Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie tijdens COVID-19’ opgesteld. In deze handreiking staat onder andere opgenomen dat ouders bij bepaalde scores rechtstreeks contact op kunnen nemen met de zorgaanbieder. Dit komt niet overeen met het beleid in de regio Noordoost Brabant en het feit dat in onze regio de toegang tot dyslexiezorg geregeld is via de dyslexieteams.

Toegang verloopt altijd via Dyslexieteams

Het samenwerkingsverband 30.06 en het Samenwerkingsverband Stromenland platform Land van Cuijk houden, ondanks de tijdelijke aanpassing van het NDK, vast aan toegang tot dyslexiezorg via dyslexieteams. Aanbieders kunnen in deze regio dus niet zelf verwijzen naar het onderwijs. Deze handreiking geldt voor de gehele regio Noordoost-Brabant en is ook bekend bij de scholen. Wilt u de handreiking lezen? Klik dan hier. De begeleidende brief vindt u hier.

Communicatie

Wij verzoeken de aanbieders om te handelen conform de handreiking zoals opgesteld door het samenwerkingsverband 30.06. Als u hierover afwijkend heeft gecommuniceerd, dan verzoeken wij u om dit actief te rectificeren richting betrokken partijen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact op via RIOZ@s-hertogenbosch.nl.

Uitlijning tekst
Links