Terugkijken Sprint Review doorontwikkeling RET

Terugkijken Sprint Review doorontwikkeling RET

Jeugd
23 juni 2023

Via deze link kunt u een opname bekijken van de ‘Sprint Review’ over de doorontwikkeling van het Regionaal Expertteam Jeugd (RET). Deze online bijeenkomst vond plaats op 13 juni 2023.

Waar ging de bijeenkomst over?

Het RET is een overleg met medewerkers van verschillende jeugdhulpaanbieders. Verwijzers kunnen een casus inbrengen voor dit overleg. De doelstelling van het RET is om oplossingen te vinden voor complexe casussen, zodat op korte termijn passende hulp gevonden wordt voor jeugdigen.

RIOZ werkt in een projectteam samen met aanbieders, toegang en beleid aan de doorontwikkeling van het RET. Met als doel om complexe casussen nog beter en sneller op te lossen.

In de Sprint Review hebben we een presentatie gegeven over wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben in dit project. Ook hebben we laten zien welke vervolgstappen we gaan zetten.

We horen graag uw feedback!

Tijdens en na de presentatie konden de deelnemers via de chat vragen stellen, of via de chat hun feedback achterlaten.

Heeft u de Sprint Review bekeken en wilt u feedback bij ons indienen over dit project? Dat kan tot uiterlijk 1 juli a.s. via zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl.

Bespreken van casussen

Het Regionaal Expertteam staat intussen niet stil. Verwijzers kunnen casussen in blijven dienen door het aanmeldformulier voor het RET te mailen naar zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl.

Uitlijning tekst
Links