Regionaal Aanmeldpunt Gezinshuizen (RAG) stopt

Regionaal Aanmeldpunt Gezinshuizen (RAG) stopt

Jeugd
3 juli 2023

Het RAG is een samenwerking tussen professionals van gezinshuizen die gecontracteerd zijn in de regio Noordoost-Brabant. Jeugdigen die in aanmerking komen voor een gezinshuis, worden geplaatst via dit team. Met als belangrijkste doel om vraag en aanbod in de gezinshuiszorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Kortgeleden is het RAG geëvalueerd. Conclusie is dat het RAG zeker een aantal werkzame elementen kent. In de praktijk blijkt echter dat slechts enkele gezinshuisaanbieders de plaatsingen via het RAG laten verlopen. Ook de toegang gaat steeds minder vaak langs het RAG voordat zij een jeugdige verwijzen naar een gezinshuis. Hierdoor worden de belangrijkste doelstellingen van het RAG niet behaald. Daarom is besloten het RAG stop te zetten. De werkzame factoren van het RAG worden in de doorontwikkeling van het RET meegenomen.

Heeft u als verwijzer een casus waar u het RAG voor zou hebben benaderd? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling RIOZ.

Zorgbemiddeling is als volgt bereikbaar:

Uitlijning tekst
Links