Nieuwe subsidieregeling ambulante jeugdhulp

Nieuwe subsidieregeling ambulante jeugdhulp

Jeugd
23 januari 2023

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland (BEN) stelt nieuwe subsidies beschikbaar. Deze subsidies zijn bestemd voor jeugdhulpaanbieders die vernieuwende initiatieven op het gebied van ambulante jeugdhulp willen opzetten. Hiermee willen de gemeenten in Brabant en Zeeland lacunes in de ambulante jeugdhulp oplossen. Met als belangrijkste doel om te voorkomen dat jeugdigen in (gesloten) instellingen moeten verblijven.

Wilt u meer weten over de inhoud en procedure van deze subsidieregeling? Op de website van de gemeente Eindhoven vindt u meer informatie. De gemeente Eindhoven is coördinerend gemeente van het BEN.

Uitlijning tekst
Links