Ik ben aanbieder

Ik ben aanbieder

Ik ben aanbieder

Wilt u als aanbieder jeugdhulp gaan verlenen in de regio Noordoost-Brabant? Of verleent u al jeugdhulp in deze regio?

Dan vindt u hier meer informatie over de toewijzing van jeugdhulp in onze regio. Ook vindt u hier een overzicht van alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en voor welke hulpvormen zij gecontracteerd zijn.

Op de pagina Inkoop leest u welke mogelijkheden er zijn om als jeugdhulpaanbieder een overeenkomst met de regio Noordoost-Brabant af te sluiten. Hier houden wij u op de hoogte van eventuele aanbestedingen waar u aan kunt deelnemen.

Links
Uitlijning tekst
Links