Vliegende Brigade Jeugdverslaving en Deeltijdbehandeling

Vliegende Brigade Jeugdverslaving en Deeltijdbehandeling

Jeugd
24 januari 2022

Twee nieuwe producten zijn beschikbaar om in te zetten: Vliegende Brigade Jeugdverslaving en Deeltijdverblijf. Deze nieuwe producten moeten uithuisplaatsing voorkomen of verkorten. De Vliegende Brigade is gefinancierd vanuit het project Transformatieopgaven en is daarom beschikkingsvrij en kosteloos inzetbaar. Deeltijdverblijf is opgenomen in het productenboek en daarvoor moet de reguliere route doorlopen worden voordat het kan worden ingezet.

De Vliegende Brigade Jeugdverslaving kan worden ingezet voor consultatie en advies bij (vermoedens van) verslavingsproblematiek. De Vliegende Brigade Jeugdverslaving wordt georganiseerd door Novadic Kentron. De Brigade kan telefonisch worden geraadpleegd en kan op locatie direct een interventie opzetten. Er is ruimte voor vijf contactmomenten per jeugdige. Door op tijd stappen te zetten, kan verergering van de verslaving worden voorkomen. In de flyer vindt u meer informatie en contactgegevens.

Deeltijdbehandeling betreft tijdelijk verblijf bij Koraal en Amarant voor kinderen, voornamelijk voor kinderen met LVB. De deeltijdbehandeling duurt 9 tot 12 maanden. Er wordt ondersteuning geboden om de jeugdige in toenemende mate en zo snel mogelijk volledig thuis te laten wonen. Om dat te bereiken wordt behandeling ingezet thuis en op locatie. In de flyer vindt u meer informatie en contactgegevens.

Uitlijning tekst
Links