Tarieven Jeugdhulp en Wmo 2023

Jeugd
Wmo
28 oktober 2022

Binnenkort ontvangt u als aanbieder een bericht over de tarieven 2023. Bij de berekening hiervan passen we een indexering toe, zoals vastgelegd in de tariefbijlage bij het contract dat met u is afgesloten. In het bericht lichten we de gehanteerde indexering verder toe.

We streven er naar om u uiterlijk in week 45 te informeren over de tarieven 2023.

Uitlijning tekst
Links