Financiële verantwoording 2022

Jeugd
Wmo
26 oktober 2022

Gecontracteerde aanbieders ontvangen binnenkort bericht over de verantwoording 2022. U gebruikt als aanbieder voor de financiële productieverantwoording en de accountantscontrole de meest recente versie van het ‘Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’. Deze versie vindt u hier op de website van i-Sociaal Domein.

U stuurt aan rioz@s-hertogenbosch.nl uiterlijk op 1 maart 2023 een voorlopige productieverantwoording over de uitgevoerde producten tegen het afgesproken tarief. 

U stuurt aan rioz@s-hertogenbosch.nl uiterlijk op 1 april 2023 de definitieve productieverantwoording en de door de accountant ondertekende controleverklaring. 

Als u een omzet heeft lager dan EUR 125.000,00 dan heeft de lokale gemeente aanvullende verantwoordingsinformatie nodig. Daarvoor heeft u twee keuzemogelijkheden:

  1. Verantwoording middels de financiële productieverantwoording en controleverklaring.
  2. Verantwoording middels een steekproef.

In de verantwoordingsinstructie leest u hier meer over. We streven er naar om deze instructie uiterlijk in week 45 naar u toe te sturen.

Uitlijning tekst
Links