Publicatie werkafsprakenboek & format voortgangsrapportage

Publicatie werkafsprakenboek & format voortgangsrapportage

Wmo
9 juni 2022

We hebben een regionaal werkafsprakenboek gepubliceerd voor de producten Individuele begeleiding, Groepsbegeleiding, Kortdurend verblijf en Vervoer. Het werkafsprakenboek is een praktische uitwerking van het contract met de aanbieders. Het werkafsprakenboek is een dynamisch document dat op basis van ervaringen in de praktijk aangepast kan worden.

Op pagina 4 van het werkafsprakenboek vindt u een toelichting over de voortgangsrapportage, die de aanbieder elke zes maanden naar de gemeente stuurt. Voor de voortgangsrapportage is een voorbeeld format opgesteld. Aanbieders zijn niet verplicht om dit format te gebruiken. Indien een eigen format gebruikt wordt moet dit minimaal dezelfde informatie bevatten als het voorbeeld format. In het werkafsprakenboek leest u per gemeente op welk e-mailadres de voortgangsrapportage kan worden aangeleverd.

Volgend jaar evalueren we het voorbeeld format voortgangsrapportage. Dan kijken we onder andere naar gebruiksgemak voor zorgaanbieders. Ook kijken we of de toegangsmedewerkers alle informatie ontvangen die ze nodig hebben.

Uitlijning tekst
Links