Ik ben aanbieder

Ik ben aanbieder

Ik ben aanbieder
  • Wilt u als aanbieder Wmo hulp gaan verlenen in de regio Meierij?
  • Wilt u als aanbieder Beschermd Wonen gaan bieden in de regio Meierij en Bommelerwaard?
  • Of heeft u al een overeenkomst met ons afgesloten voor Wmo / Beschermd Wonen in deze regio?

Dan vindt u op deze pagina meer informatie over de toewijzing van Wmo en Beschermd Wonen in onze regio. Ook vindt u hier een overzicht van alle gecontracteerde aanbieders en voor welke hulpvormen zij gecontracteerd zijn.

Op de pagina Inkoop leest u welke mogelijkheden er zijn om als aanbieder een overeenkomst met ons af te sluiten. Hier houden wij u op de hoogte van eventuele aanbestedingen waar u aan kunt deelnemen.

Links
Uitlijning tekst
Links