Ik ben aanbieder
  • Wilt u als aanbieder Wmo begeleiding gaan verlenen in de regio Meierij?
  • Wilt u als aanbieder Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang gaan bieden in de regio Meierij en Bommelerwaard?
  • Of heeft u al een overeenkomst met ons afgesloten voor Wmo / Beschermd Wonen in deze regio?

Dan vindt u op deze pagina meer informatie over de toewijzing van Begeleiding, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in onze regio. Ook vindt u hier een overzicht van alle gecontracteerde aanbieders en voor welke hulpvormen zij gecontracteerd zijn.

Op de pagina Inkoop leest u welke mogelijkheden er zijn om als aanbieder een overeenkomst met ons af te sluiten. Hier houden wij u op de hoogte van eventuele aanbestedingen waar u aan kunt deelnemen.

De contactgegevens van de toegangsteams per gemeente vindt u hier

Links
Uitlijning tekst
Links