Nieuwe openstelling Open house procedure jeugdhulp

Nieuwe openstelling Open house procedure jeugdhulp

Jeugd
25 februari 2022

De regiogemeenten willen marktpartijen graag een derde mogelijkheid bieden zich aan te melden voor het leveren van lichte jeugdhulp. RIOZ zorgt voor deze nieuwe openstelling van de Open House inkoopprocedure voor lichte jeugdhulp Noordoost-Brabant. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich voor deze 3e openstelling aanmelden via TenderNed.

Dat kan voor u relevant zijn als:

  • U een nieuwe aanbieder bent en nog geen overeenkomst lichte jeugdhulp heeft met ons.
  • U een bestaande aanbieder bent met een overeenkomst voor lichte jeugdhulp en u zich wilt aanmelden voor een of meer producten waar u nog niet voor gecontracteerd bent,

We hebben het gewijzigde aanmelddocument voor de 3e openstelling gepubliceerd op 8 maart 2022. Lees dit document en de eerdere nota’s van inlichtingen (ook gepubliceerd op TenderNed) goed door. Hier worden belangrijke ‘veel gestelde vragen’ beantwoord en krijgt u informatie over de procedure.

Planning

Onderstaand ziet u de planning die we hebben opgesteld voor de derde openstelling:

planning 3e openstelling lichte jeugdhulp

Publicatie gewijzigde documenten op TenderNed

maandag 7 maart 2022

mogelijkheid tot stellen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen (NvI)  4

maandag 28 maart 2022

publicatie NvI (4)

maandag 11 april 2022

uiterste mogelijkheid tot aanmelden 3e openstelling

maandag 25 april 2022

start controle aanmeldingen, opvragen aanvullende bewijsmiddelen bij aanbieders

dinsdag 26 april 2022

bekendmaking toelating / afwijzing

dinsdag 31 mei 2022

(Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Behoudens dik gedrukte tekst zijn de datums indicatief)

Inschrijving of aanmelding?

Dit zijn 2 verschillende dingen die vaak door elkaar worden gehaald. Het is voor de procedure belangrijk dat u het verschil weet en kunt toepassen.

Wij willen u er nogmaals met klem op wijzen dat er -in tegenstelling tot een reguliere aanbesteding- NIET ingeschreven kan worden via de TenderNed inschrijfmodule.

TenderNed is een platform dat ontwikkeld is voor aanbestedingen en heeft daarom een digitale kluis waar inschrijvingen in kunnen worden gedaan. In deze procedure kunnen wij de kluis niet gebruiken, omdat we bij een Open House geen sluitingsdatum hebben van de inkoop gedurende de looptijd van de procedure.

Wel hebben we een deadline voor aanmelding voor een openstelling. Er is dus wel actie vanuit u gevraagd voor een bepaalde datum. Echter niet zoals het systeem van TenderNed lijkt te vragen. Let er goed op dat u dus géén inschrijving indient via de TenderNed inschrijfmodule, deze inschrijving kunnen wij niet zien omdat die in de digitale kluis zit. Daarom kunnen we die ook niet in behandeling nemen en beschouwen we dat dan ook als geen aanmelding. We kunnen alleen aanmeldingen in behandeling nemen die ingediend zijn via de berichtenmodule van TenderNed.

In de vierde nota van inlichtingen zal nogmaals worden uitgelegd hoe u zich op de juiste wijze kunt aanmelden via TenderNed.

Eventuele eerdere verzoeken tot aanmelding na de vorige deadline van de 2e openstelling moeten opnieuw worden ingediend omdat er sprake is van wijzigingen in de procedure. Wij nemen alleen nieuwe verzoeken in behandeling die volgens de omschreven richtlijn in het nieuwe aanmelddocument zijn aangemeld.

 

Uitlijning tekst
Links