Meerkosten corona

Wmo
Jeugd
27 oktober 2022

Om te voorkomen dat aanbieders de financiële gevolgen van de coronacrisis niet meer kunnen dragen, zijn in 2020 landelijk afspraken gemaakt. Deze afspraken, om eventuele meerkosten corona te vergoeden, zijn in iets aangepaste vorm verlengd voor 2021 en 2022.

We hebben op 5 augustus 2022 aan alle gecontracteerde aanbieders een mail gestuurd over de manier waarop ze de meerkosten in 2022 bij ons kunnen declareren. Om administratieve lasten beperkt te houden, vragen wij aanbieders het declaratieformulier in Excel van het i-Sociaal Domein te gebruiken. U kunt als aanbieder eventuele kosten die u maakt in 2022 in één keer declareren, tot 18 januari 2023.

Uitlijning tekst
Links