Gedeeltelijke staking Jeugdbescherming in Noordoost-Brabant

Gedeeltelijke staking Jeugdbescherming in Noordoost-Brabant

Jeugd
10 oktober 2022

Vanaf 10 oktober voeren Jeugdbeschermers actie vanwege de hoge werkdruk. Dit gebeurt op initiatief van FNV Jeugdzorg. Hierdoor wordt de dienstverlening beperkt, dit heeft ook gevolgen voor de regio Noordoost-Brabant.

De drie Gecertificeerde Instellingen die de jeugdbescherming in onze regio uitvoeren, geven de acties op de volgende wijze vorm:

Jeugdbescherming Brabant (JBB)

  • Van 10 oktober tot 24 oktober komt de bureaudienst te vervallen vanaf 12.00 uur voor de externe bereikbaarheid. Dat betekent dat JBB telefonisch bereikbaar is van 9.00 tot 12.00 uur. Voor eigen cliënten is JBB telefonisch bereikbaar.
  • Vanaf 24 oktober tot 7 november komt de bureaudienst de gehele dag te vervallen voor de externe bereikbaarheid. Voor eigen cliënten is JBB telefonisch bereikbaar.
  • Vanaf 7 november tot 21 november komt de bureaudienst de gehele dag te vervallen voor de externe bereikbaarheid. Voor eigen cliënten is JBB telefonisch bereikbaar. Daarnaast worden de huisbezoeken afgeschaald. Dat betekent dat cliënten zoveel mogelijk op kantoor worden uitgenodigd of digitaal worden gesproken.

Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft besloten om niet als organisatie mee te doen aan de acties. Indien de bereikbaarheid van de medewerkers wordt beperkt, heeft dit direct gevolgen voor de doelgroep die zij bedienen en dat achtten zij niet wenselijk. Individueel kunnen medewerkers in overleg met de leidinggevende hierover afspraken maken als zij wel behoefte hebben om mee te doen aan de acties.

William Schrikker Stichting

De bureaudienst van de William Schrikker Stichting blijft elke dag bereikbaar. Kinderen en jeugdigen in noodsituaties worden altijd geholpen, voor spoed blijft de organisatie altijd bereikbaar en inzetbaar. De organisatie steunt hiernaast de medewerkers die deel willen nemen aan deze acties en faciliteert dat ook; iedere medewerker maakt zijn/haar eigen afweging om wel of niet deel te nemen.

Spoed Eisende Zorg (SEZ) gewoon bereikbaar

Het SEZ is in de periode dat er acties plaatsvinden (van 10 oktober tot 21 november) gewoon bereikbaar voor spoedeisende zaken en meldingen van crisissen. Ze voeren hun werkzaamheden uit zoals gebruikelijk.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke berichtgeving en de communicatie namens de Gecertificeerde Instellingen.

Uitlijning tekst
Links