Wijziging aanleveren gegevens beschermd wonen aan CAK

Wijziging aanleveren gegevens beschermd wonen aan CAK

Wmo Beschermd Wonen
20 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 verandert het aanleveren van gegevens ten behoeve van bepaling van de eigen bijdrage voor beschermd wonen, die tot heden altijd moesten worden aangeleverd bij het CAK. De gegevensuitwisseling beschermd wonen loopt vanaf dan via gemeenten. Zorgaanbieders kunnen géén gegevens meer aanleveren bij het CAK. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. Belangrijk hierbij is dat u “start zorg berichten” tijdig doorgeeft via het GGK, zodat de gemeenten tijdig kunnen aanleveren bij het CAK.

Uitlijning tekst
Links