Tarieven Jeugdhulp en Wmo 2024

Tarieven Jeugdhulp en Wmo 2024

Wmo
Jeugd
26 oktober 2023

Binnenkort ontvangt u als aanbieder een bericht over de tarieven 2024. Bij de berekening hiervan passen we een indexering toe, zoals vastgelegd in de tariefbijlage bij het contract dat met u is afgesloten. In het bericht lichten we de gehanteerde indexering verder toe. 

We streven ernaar om u uiterlijk in week 45 te informeren over de tarieven 2024. 

Uitlijning tekst
Links