Tarieven Jeugdhulp en Wmo 2024

Wmo
Jeugd
26 oktober 2023

Gecontracteerde aanbieders hebben eind 2023 een bericht ontvangen over de tarieven 2024. Bij de berekening van de tarieven hebben we een indexering toegepast, zoals vastgelegd in de tariefbijlage bij het contract dat met u is afgesloten. In het bericht hebben we de gehanteerde indexering verder toegelicht. 

De tarieven 2024 staan hier op onze website:

Uitlijning tekst
Links