Oproep om 'start zorg' berichten Wmo niet te vroeg te versturen

Oproep om 'start zorg' berichten Wmo niet te vroeg te versturen

Wmo
31 augustus 2023

Het komt regelmatig voor dat 305-berichten (start zorg) snel volgen op 301-berichten (toewijzing), terwijl de werkelijke startdatum van de ondersteuning later ligt. Dat constateren enkele gemeenten in onze regio. Ook 307-berichten (einde zorg) komen soms niet overeen met de werkelijk einddatum.

Het is belangrijk dat u als aanbieder de 305-berichten pas stuurt als de ondersteuning daadwerkelijk start. De 305-berichten en 307-berichten zijn namelijk bij de meeste gemeenten gekoppeld aan de aanlevering bij het CAK voor het opleggen van de eigen bijdrage CAK.  

Als de 305-berichten te vroeg verstuurd worden, kan het gebeuren dat aan cliënten wordt gevraagd een eigen bijdrage te betalen, terwijl de zorg nog niet gestart is. Dan loopt de cliënt het risico in betalingsproblemen te komen. En dat willen we uiteraard voorkomen.

Uitlijning tekst
Links