Hoe denken aanbieders over RIOZ?

Hoe denken aanbieders over RIOZ?

Jeugd
Wmo
19 oktober 2021

Gecontracteerde Wmo- en jeugdhulpaanbieders zien RIOZ als laagdrempelig, deskundig en betrouwbaar. Ook zijn er verbeterpunten: RIOZ kan flexibeler worden, duidelijker communiceren en afspraken beter vastleggen.

Dit blijkt uit een enquête over RIOZ, die 73 medewerkers van Wmo - en jeugdhulpaanbieders hebben ingevuld.

Samenwerking met RIOZ krijgt gemiddeld een 7,3

De meeste respondenten zijn tevreden over de samenwerking met RIOZ. Zij geven hier gemiddeld een 7,3 voor.

Respondenten waarderen aan de samenwerking:

  • Het contact met RIOZ is laagdrempelig en prettig. Medewerkers staan aanbieders vriendelijk te woord en zijn goed te bereiken.
  • Medewerkers van RIOZ reageren snel op vragen van aanbieders en zijn deskundig. Ze hebben veel kennis in huis en zijn zorgvuldig in hun antwoorden.
  • RIOZ gaat op een gelijkwaardige manier om met aanbieders. Aanbieders ervaren dat er sprake is van ‘partnership’.
  • RIOZ toont betrokkenheid en denkt met aanbieders mee. Als er problemen zijn zoekt RIOZ samen met aanbieders naar oplossingen.

Genoemde verbeterpunten zijn:

  • Er is behoefte aan meer (kwartaal)gesprekken met accountmanagers. Ook leiden deze gesprekken niet altijd tot concrete afspraken.
  • De informatie in mails, brieven en op de website is niet voor iedereen duidelijk.
  • Soms is RIOZ niet flexibel genoeg, bijvoorbeeld als medewerkers naar elkaar doorverwijzen.
  • RIOZ zou meer kunnen betekenen in de afstemming tussen aanbieders en andere partijen, zoals wijkteams.

Deze feedback helpt ons om de samenwerking met aanbieders vanaf 2022 vorm te geven. We gaan er in ons team mee aan de slag. Heeft u de enquête ingevuld? Hartelijk dank daarvoor!

Uw tips zijn altijd welkom!

Heeft u de enquête niet ingevuld maar heeft u wel tips voor ons? Stuur gerust een mail.

Uitlijning tekst
Links