Striktere toetsing beschermd wonen begeleid

Striktere toetsing beschermd wonen begeleid

Wmo

19 januari 2021

Met ingang van 2021 zal de opdrachtverstrekking voor Beschermd Wonen Begeleid strikter worden getoetst. Dat betekent concreet dat Beschermd Wonen Begeleid alleen wordt toegekend, indien er aantoonbaar sprake is van onplanbare zorg waarbij 24/7 beschikbaarheid (op afroep) nodig is.

De wijkteammedewerkers en de voorzitters van het netwerk opvang en wonen beoordelen de toegang. Is er geen sprake van aantoonbare noodzaak tot 24/7 beschikbare bescherming en/of begeleiding (op afroep), dan wordt er geen opdracht gegeven voor Beschermd Wonen Begeleid.
 
De omvang en intensiteit van een zorgvraag alleen is dus niet voldoende om in aanmerking te komen voor een Beschermd Wonen product. Er wordt in deze gevallen een reguliere indicatie Begeleiding en/of Dagbesteding afgegeven. Bovenstaande is van toepassing op herindicaties en nieuwe opdrachtverstrekkingen. Eventuele lopende indicaties BWB, waarbij geen sprake is van 24-uurs onplanbare zorg, zullen tussentijds niet worden herzien.
 
Bij vragen hierover kan men contact opnemen met de accountmanager.

Uitlijning tekst
Links