Publicatie inkoop Wmo 2022

Publicatie inkoop Wmo 2022

Wmo

11 maart 2021

Op 11 maart 2021 zijn de inkoopdocumenten specialistische Wmo (huidige Hulp in Natura) voor 2022 gepubliceerd op TenderNed.

U vindt de inkoopdocumenten op TenderNed via deze link. Daar leest u ook meer over de procedure, zoals de mogelijkheid tot het stellen van vragen en de wijze van aanmelding.

Indien u vragen heeft over de inkoop dan kunt u deze stellen via TenderNed. Buiten TenderNed om worden geen vragen beantwoord.

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Uitlijning tekst
Links