Publicatie inkoop Beschermd Wonen 2022

Publicatie inkoop Beschermd Wonen 2022

Wmo Beschermd Wonen

6 april 2021

Op 6 april 2021 zijn de inkoopdocumenten Beschermd Wonen voor 2022 gepubliceerd op TenderNed.

U vindt de inkoopdocumenten op TenderNed via deze link. Daar leest u ook meer over de procedure, zoals de mogelijkheid tot het stellen van vragen en de wijze van aanmelding.

Indien u vragen heeft over de inkoop dan kunt u deze stellen via TenderNed. Buiten TenderNed om worden geen vragen beantwoord.

Voor meer informatie over TenderNed kunt u terecht op de volgende webpagina: link.

Let op!: TenderNed vermeldt bij het aantal dagen dat u nog kunt aanmelden voor de procedure het totaal aantal dagen tot de maximale einddatum van de overeenkomst. Als u per 1 januari 2022 in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst heeft u hiervoor niet tot 1 januari 2025 de gelegenheid maar dient u zich voor 29 juni 2021 17:00 aan te melden. Let u erop dat u dit op de juiste wijze doet, de instructie staat in de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

Uitlijning tekst
Links