Stijging wachtlijsten SGGZ

Stijging wachtlijsten SGGZ

Jeugd

23 februari 2021

In de regio Noordoost-Brabant krijgen we signalen dat de wachttijden bij specialistische GGZ-instellingen toenemen. Stijging van de wachtlijsten is helaas een landelijke trend, die nu wordt versneld door het effect van corona.  

Met de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn afspraken gemaakt over wachttijden. Deze afspraken staan in de overeenkomsten met de jeugdhulpaanbieders en de werkinstructie specialistische jeugdhulp. Eén van die afspraken is dat de jeugdhulpaanbieder ten minste binnen 4 weken na de verwijzing bepaalt of hij passende hulpverlening kan bieden aan de jeugdige. Door de ontwikkelingen kunnen de termijnen rondom verwijzen, aanmelden en wachttijden echter niet altijd meer gehaald worden.

De samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant hebben met een aantal GGZ-aanbieders uit deze regio en met de RIOZ gesproken over de signalen. Aan de hand van een actieplan gaan we in gezamenlijkheid proberen de wachtlijsten terug te dringen. We zullen u op de hoogte houden van de stappen die hierin gezet worden.

Heeft u vragen over dit bericht? Of ontvangt u zelf (als aanbieder of verwijzer) signalen over knelpunten rondom wachttijden? Neem dan contact met ons op via rioz@s-hertogenbosch.nl.

Uitlijning tekst
Links