Enquête over de nieuwsbrieven van RIOZ

Enquête over de nieuwsbrieven van RIOZ

Jeugd

Wmo

19 januari 2021

Vanuit de inkooporganisatie informeren we aanbieders en gemeenten sinds 2015 door middel van nieuwsbrieven per e-mail over zaken rondom de inkoop. Als RIOZ wilden we graag weten of deze nieuwsbrieven goed worden gelezen en wat de lezers ervan vinden. Ook waren we benieuwd op welke manier men (in het algemeen) geïnformeerd wil worden door de RIOZ en over welke onderwerpen. In november 2020 is er daarom een enquête gestuurd naar de ontvangers van de nieuwsbrieven. Zo’n 140 mensen (ongeveer 30 %) hebben deze enquête ingevuld. Hartelijk bedankt daarvoor! Hieronder geven we de belangrijkste resultaten.

Samenvatting van de resultaten

Wordt de nieuwsbrief goed gelezen?
Van de respondenten leest 8 op de 10 de nieuwsbrieven altijd of meestal.

Hoeveel leest men van de nieuwsbrieven?
50 % leest een deel van de artikelen, 35 % leest alles.

Beoordeling in cijfer
Het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven voor de nieuwsbrieven is een 7. Het laagste cijfer is een 5 en het hoogste cijfer is een 9.

Verschillende respondenten hebben een toelichting gegeven op het cijfer. 

Verbeterpunten die een aantal keer genoemd worden, zijn:
- De artikelen zijn te algemeen, of juist te technisch.
- De frequentie is onduidelijk, en kan omhoog.
- Er zijn (te)veel verschillende informatiekanalen.

Positieve punten die meermaals genoemd worden, zijn:
- De nieuwsbrieven zijn informatief en duidelijk.
- De artikelen geven (meestal) relevante informatie.
- De ‘doorklikmogelijkheid’ wordt gewaardeerd, dat scheelt tijd.

Over welke onderwerpen wil men geïnformeerd worden?
- Procedures voor lopende en te starten aanbestedingen (79 %).
- Nieuw inkoopbeleid dat door de bestuurders uit de regio is vastgesteld (79 %).
- Hoofdpunten uit de RIOZ jaarrapportage (44 %).
- Wie er werken bij de RIOZ en wat hun functies zijn (35 %).

Ook konden de respondenten bij ‘anders’ invullen waar ze verder over geïnformeerd wilden worden. Hier werd bijvoorbeeld genoemd:
- Inspirerende voorbeelden, casuïstiek.
- Contractafspraken vaker herhalen.
- Tussentijdse wijziging in processen.
- Knelpunten bij aanbod en knelpunten bij gemeenten.
- Ontwikkelingen binnen RIOZ en ambities van RIOZ.
- Innovatieve ontwikkelingen.

Hoe wil men geïnformeerd worden?
Het merendeel van de respondenten (93%) wil de informatie van de RIOZ ontvangen via nieuwsbrieven per e-mail. Andere opties, zoals berichten via Pleio en nieuwsberichten via een website, worden minder vaak genoemd.

Vervolg

Wij zijn blij met de input die we hebben ontvangen en gaan ermee aan de slag, om onze nieuwsbrieven en informatievoorziening via andere kanalen verder te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête, kunt u mailen naar ContractenMO@s-hertogenbosch.nl.

Uitlijning tekst
Links