Declareren meerkosten Corona

Declareren meerkosten Corona

Jeugd

Wmo

23 maart 2021

De Coronacrisis is helaas nog altijd niet ten einde. De meerkostenregeling is daarom verlengd voor heel 2021. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft een technische handreiking gemaakt met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten berekenen en verrekenen. Hierin is ook meegenomen dat aanbieders de minderkosten met de meerkosten dienen te verrekenen. Op basis van de technische handreiking is ook het declaratieformat aangepast ten opzichte van de versie van 2020. Daarnaast heeft de VNG afspraken met het Rijk gemaakt over de vergoeding van meerkosten door vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg en Wmo-ondersteuning voor dementerende ouderen.

Uiteraard zullen wij voor de regio’s Noordoost-Brabant, Meierij en Bommelerwaard weer uitvoering geven aan de landelijk gemaakte afspraken v.w.b. de door de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch gecontracteerde aanbieders. In maart en april liggen besluiten voor aan de regionale besturen om dit te concretiseren. Daarna zullen wij alle gecontracteerde aanbieders zo spoedig mogelijk nader informeren over de procedure voor 2021.

Uitlijning tekst
Links