Aangepaste werkinstructie specialistische jeugdhulp

Aangepaste werkinstructie specialistische jeugdhulp

Jeugd

29 maart 2021

De inkoop jeugdhulp 2021 is een feit. Medewerkers van de toegang en aanbieders weten elkaar te vinden en voeren het gesprek met elkaar over de in te zetten producten. De eerste ervaringen met de nieuwe inkoop zijn door gemeenten, aanbieders en overige verwijzers met ons gedeeld. Dit is voor ons waardevolle informatie.

Op basis van deze ervaringen is de regionale werkinstructie op een aantal punten aangepast en aangevuld. Dit geldt ook voor twee bijlagen van de werkinstructie: het productenboek en het overzicht ‘producten combineren’. In deze memo leest u op welke punten er aanpassingen zijn.

  • De nieuwe versie van de werkinstructie vindt u hier.
  • Het aangepaste productenboek vindt u hier.
  • Het aangepaste overzicht ‘producten combineren’ vindt u hier.
Uitlijning tekst
Links