Veelgestelde vragen: Algemeen

Veelgestelde vragen: Algemeen

Veelgestelde vragen: Algemeen
Uitlijning tekst
Links
Waarom deze website?

Professionals in het sociaal domein gaven aan behoefte te hebben aan een duidelijk totaaloverzicht van het zorgaanbod specialistische Jeugdhulp, Wmo Hulp in Natura en Wmo Beschermd Wonen. Via deze website kunnen verwijzers samen met inwoners de juiste keuze voor passende zorg maken. Een middel ondersteunend aan het gesprek tussen verwijzer en inwoner.

Hoe geef ik wijzigingen of tips door voor deze website?

Ziet u dat er informatie niet klopt of onvolledig is? Of heeft u tips voor deze website? Neem dan contact met ons op.